Integrale Yoga

EVB_6763cut2.jpg
Integrale Yoga is een volledige yoga. Alle elementen van de traditionele yogavormen zijn er in terug te vinden; Hatha Yoga, Ademoefeningen, Ontspanning, Meditatie en Concentratie.  
 
Onder Hatha Yoga verstaan we het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Je  wordt je bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn.
 
Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.   De ademhalingsoefeningen zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. 
 
Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt je bewust van spanning in verschillende delen van het lichaam. Het bewust worden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.  
 
Gedurende de meditatie kom je in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Je wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga wordt omschreven als “de kracht van boven”. Het stil maken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. 
 
Je komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.